Assessorament i formació

L’assessorament té com a finalitat la proximitat, confiança i compromís amb els nostres clients, adaptant-nos a les necessitats de cada projecte buscant la màxima efectivitat i viabilitat tècnica i econòmica.

L’experiència i la capacitació tècnica del nostre equip humà proporciona un assessorament eficaç que es complementa amb els seminaris i xerrades formatives impartits a la nostra aula. De la mateixa forma, comptem amb l’aval de 14 anys d’experiència en el sector de l’energia solar tèrmica, fotovoltaica, aigua, biomassa, geotèrmia, aerotèrmica, minieòlica, il·luminació i el sector elèctric, garantint la màxima eficàcia i professionalitat en tots els projectes.

Oferim als nostres clients estudis energètics de les seves instal·lacions, tant a nivell domèstic com industrial, amb el compromís de detectar i proposar les possibles millores que es poden dur a terme per tal d’optimitzar l’eficiència energètica d’instal·lacions ja existents o projectar-ne de noves amb el més ampli ventall de possibilitats que les darreres novetats tecnològiques ofereixen.

Accedir als Cursos