ACCESSORI PER CÀRREGA MANUAL

– Possibilitat d’agafar en la part de la sitja que es desitgi un accessori d’entrada per omplir manualment que facilita la recàrrega de material mitjançant sacs.
– Tots els equips disposen del màxim control de qualitat i certificacions per ECA, Nemko i Fraunhofer Austriac Institut. Marcat CE.

Demana pressupost
Imprimeix

*Els preus reflectits en els documents adjunts són orientatius i en cap cas contractuals.