Geotèrmia
El confort provinent del subsòl

Aquest recurs energètic permet aprofitar l'energia dels rajos solars, emmagatzemada en el subsòl, i transportarla a les nostres llars on pot ser utilitzada per climatitzar una edificació petita o gran amb un rendiment energètic més elevat i de forma més sostenible que la resta d'opcions utilitzades per climatitzar.

Aquest recurs energètic permet aprofitar l’energia dels rajos del sol, emmagatzemada al terreny, i transportar-la a les nostres llars on pot ser utilitzada per a climatitzar una petita o gran edificació amb un rendiment energètic més elevat i de forma més sostenible que la resta d’opcions utilitzades per a climatitzar.

Mitjançant uns captadors absorbim la temperatura del terreny. Aquesta absorció es pot fer a través de 3 tipus de captació diferents: vertical (circuit tancat), horitzontal (circuit tancat) i freàtica (circuit obert).

Aquesta temperatura és conduïda a una bomba de calor geotèrmica la qual mitjançant un seguit d’ elements com el compressor, vàlvula d’expansió, intercanviadors, etc. Es realitza el cicle de Carnot per tal d’aconseguir la temperatura més adient per a climatitzar la nostre llar.

Presenta molts avantatges davant altres recursos energètics tals com els pocs residus i emissions que produeix, el rendiment constant de producció d’energia al llarg de l’any “independentment de les variacions estacionals”, l’estalvi tant econòmic com energètic “per ser el sistema de climatització que menys energia consumeix” o el rendiment més elevat de totes les energies renovables (amb un COP entre 4 i 6). També destaca per tenir un baix consum.

A Domini Ambiental comptem amb una gran experiència en aquest sector ja que és un dels nostres actius més importants.

Llegeix més

Disposem de professionals qualificats que ofereixen assessorament tècnic adaptat a les necessitats dels nostres clients.  També fem la distribució dels equips necessaris per a la realització d’una obra d’aquestes característiques.

La realització dels pous geotèrmics la realitzem conjuntament amb l’empresa Catalana de Perforacions (pertanyent al grup AquaCenter) del qual també en formem part. Això fa que l’obra de perforació sigui més dinàmica i àgil i tingui menors costos d’execució.

També, som distribuïdors oficials a Catalunya de les bombes geotèrmiques EcoForest, i oferim les màximes prestacions al millor preu,garantia contractual, servei tècnic i postvenda.

Finalment, cal destacar que el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme d’ acord amb el pla 20/20/20 europeu ofereix a través de l’ IDAE unes ajudes amb la finalitat d’incentivar i promoure la realització d’actuacions de reforma que afavoreixin l’estalvi energètic, la millora energètica, l’aprofitament de les energies renovables i la reducció d’emissions de diòxid de carboni. Aquestes ajudes inclouen les instal·lacions geotèrmiques amb una ajuda base del 30%.

Descarregar Catàleg Geotèrmia