ACCESSORI PER CÀRREGA MANUAL

– Possibilitat d’agafar en la part de la sitja que es desitgi un accessori d’entrada per omplir manualment que facilita la recàrrega de material mitjançant sacs.
– Tots els equips disposen del màxim control de qualitat i certificacions per ECA, Nemko i Fraunhofer Austriac Institut. Marcat CE.

Pedir presupuesto
Imprimir

*Los precios reflejados en los documentos adjuntos son orientativos y en ningún caso contractuales.