Notícies/Noticias

Alféa Excellia

No importa el fred que faci. Fins amb -20ºC de temperatura exterior, Alfeo Excellia manté una temperatura d’impulsió de calefacció a 60ºC. A més, la seva nova interfície electrònica permet controlar el sistema amb absoluta precisió.

 • 60ºC impulsió d’aigua termodinàmics, fins a -20ºC de temperatura exterior.
 • Potència nominal estable amb baixes temperatures exteriors.
 • Control Inverter per corba de calefacció.
 • Sense necessitat de filtre d’aigua ni sensor de cabal.
 • COP fins a 4,3.
 • Circuit frigorífic tecnologia de reinjecció de líquid en fase de compressió (R410A).
 • Compressor Twin Rotary.
 • Doble ventilador.
 • Regulació Full Inverter.
 • Bescanviador coaxial immers en dipòsit primari.
 • Sonda exterior.
 • Quadre elèctric i borns de connexió.
 • Regulació climàtica, corba de calefacció.
 • Bomba circuladora Classe A.
 • Vas d’expansió, vàlvula de seguretat.
 • Suport elèctric (opció).
 • 5 models de 11 a 16 kW.
 • Monofàsica / trifàsica.
 • Ideal renovació de caldera.
 • Sense necessitat de filtre d’aigua ni sensor de cabal.
 • Dimensionament aconsellat 60ºC de temperatura d’impulsió màx.
 • Gamma només calefacció i fred a opció.

Alféa Extensa +

Extensa +, gràcies al rendiment que ofereix la seva nova unitat exterior, és capaç de mantenir la temperatura de l’aigua de calefacció a 55 graus amb una temperatura exterior de -7ºC. D’aquesta manera, Extensa + és una clara alternativa a les calderes fòssils en instal·lacions existents.

 • Alts estalvis energètics: intercanviador coaxial patentat i bomba de circulació de baix consum Classe A.
 • COP fins 4,52.
 • Regulació per compensació exterior per 1o 2 zones.
 • Possibilitat d’1 zona hidràulica + 1 zona elèctrica per fil pilot des de la regulació Alfea (opció).
 • Instal·lació simplificada: ergonomia del mòdul hidràulic (accés ràpid als seus components).
 • Programa assecat del sòl.
 • Circuit frigorífic R410A.
 • Compressor Scroll o Twin Rotary.
 • Regulació Inverter.
 • Bescanviador coaxial immers en dipòsit primari.
 • Sonda exterior.
 • Quadre elèctric i borns de connexió.
 • Regulació climàtica, corba de calefacció.
 • Bomba circuladora Classe A.
 • Vas d’expansió, vàlvula de seguretat.
 • Suport elèctric (opció).
 • 6 models de 5 a 16 kW.
 • Monofàsica.
 • Ideal per a obra nova o suport de caldera.
 • Tot tipus emissor, alta o baixa temperatura.
 • Gamma només calefacció i fred a opció.

Alféa Excellia Duo

Equipada amb una bomba de circulació Classe A de sèrie, i amb uns índexs COP de fins a 4,3. Alfeo Excellia Duo permet impulsar l’aigua de calefacció fins a 60ºC, aconseguint una temperatura d’ACS de 55ºC. I tot termodinàmicament. Sense necessitat de sistemes de suport.

 • 60ºC impulsió de calefacció termodinàmica fins a -20ºC.
 • COP fins a 4,3.
 • Confort a ACS: producció integrada per interacumulador de 190 L.
 • Gestió de 2 zones de calefacció totalment independents.
 • Dipòsit d’ACS exclusiu per a funcionament amb bomba de calor.
 • Possibilitat de gestió de 1 circuit de calefacció elèctrica (kit en opció).
 • Refrigeració (opció).
 • Unitat exterior amb compressor DC Inverter, equipat amb tecnologia de reinjecció de líquid.
 • Mòdul interior, circuit primari amb intercanviador coaxial i interacumulador d’ACS.
 • Regulació integral per compensació exterior (sonda d’ambient opcional).
 • Vas d’expansió, vàlvula de seguretat, manòmetre, etc …
 • Sonda exterior de sèrie.
 • Suport elèctric a opció.
 • 5 models, de 11 a 16 kW.
 • Monofàsica / trifàsica.
 • Renovació o suport de caldera per a tot tipus d’emissor, fins a 60ºC de temperatura d’impulsió de calefacció termodinàmica.

Alféa Extensa Duo +

Gran confort per a petits espais. Gràcies al seu exclusiu mòdul hidràulic, Alfeo Extensa Duo + realitza la producció de calefacció i d’ACS en petites potències. Les diferents opcions que proposa es poden integrar en el seu mòdul hidràulic, pel que és una solució d’espai ideal. La bomba circuladora de Classe A i la seva COP de fins a 4,5 són els punts destacables del seu rendiment.

 • Confort a ACS: producció integrada per interacumulador de 190 L.
 • COP fins a 4,5.
 • Dipòsit d’ACS exclusiu per a funcionament amb bomba de calor.
 • 55 ºC d’impulsió d’aigua termodinàmics, a -7ºC de temperatura exterior.
 • Solució d’espai: solució 2 en 1.
 • Gestió de 2 zones de calefacció totalment independents.
 • Possibilitat de gestió de 1 circuit de calefacció elèctrica (kit en opció).
 • Refrigeració (opció).
 • Unitat exterior amb compressor DC Inverter Twin Rotary.
 • Mòdul interior, circuit primari amb intercanviador coaxial i interacumulador d’ACS.
 • Regulació integral per compensació exterior (sonda d’ambient opcional).
 • Vas d’expansió, vàlvula de seguretat, manòmetre, etc …
 • Sonda exterior de sèrie.
 • Suport elèctric a opció.
 • 4 models de 5 a 10 kW.
 • Monofàsica.
 • Obra nova o suport de caldera.
 • Tot tipus d’emissor baixa temperatura.

Aeropack

Aeropack és la combinació perfecta que permet extreure el màxim partit de la aerotèrmia. Dues bombes de calor específiques per a cada ús, amb processos totalment autònoms que asseguren un rendiment excepcional tant en calefacció com en ACS. En definitiva, un sistema diferenciador en el mercat que li permetrà gaudir de les grans avantatges de la aerotèrmia.

 • 60ºC impulsió de calefacció termodinàmica fins a -20ºC.
 • COP fins a 4,3.
 • Confort a ACS: producció integrada per interacumulador de 190 L.
 • Gestió de 2 zones de calefacció totalment independents.
 • Dipòsit d’ACS exclusiu per a funcionament amb bomba de calor.
 • Possibilitat de gestió de 1 circuit de calefacció elèctrica (kit en opció).
 • Unitat exterior amb compressor DC Inverter, equipat amb tecnologia de reinjecció de líquid.
 • Mòdul interior, circuit primari amb intercanviador coaxial i interacumulador d’ACS.
 • Regulació integral per compensació exterior (sonda d’ambient opcional).
 • Vas d’expansió, vàlvula de seguretat, manòmetre, etc …
 • Sonda exterior de sèrie.
 • Suport elèctric a opció.
 • 5 models, de 11 a 16 kW.
 • Monofàsica / trifàsica.
 • Renovació o suport de caldera per a tot tipus d’emissor, fins a 60ºC de temperatura d’impulsió de calefacció termodinàmica.

Radiador Panamá Access

Panamà Access és un radiador dinàmic reversible capaç d’escalfar o refrigerar qualsevol estada garantint d’aquesta manera un elevat nivell de confort durant tot l’any. Amb una regulació de gran precisió i un mínim nivell sonor (18db (a) mesurat a 1,5 m), és la solució ideal que garanteix amb un sol equip el màxim nivell de confort en qualsevol estació. A més, el seu disseny estètic, atractiu i compacte permet la seva integració en qualsevol ambient interior.

 • Motor de baix consum.
 • Regulació electrònica digital.
 • Treballa a diferents règims de temperatura d’aigua, com ara 35 ° C.
 • Molt baix nivell sonor: 18 dB (A).
 • Dissenyat per a ser instal·lat en dormitoris.
 • Dissenyat per treballar amb una bomba de calor en règim de temperatura d’un sòl radiant.
 • Es connecta a la xarxa hidràulica de l’habitatge.
 • Intercanviador de calor integrat.
 • Ideal per funcionar amb una bomba de calor.

CARACTERÍSTIQUES

 • Potència (50 ° C / 45 ° C T ª aigua): 780W
 • Potència calorífica – Radiadors baixa tª / Fancoils (35 ° C / 30 ° C T ª aigua): 370W
 • Potència (7 ° C / 12 ° C T ª AIGUA): 480W
 • Tensió d’alimentació V / Ph / Hz: 230/1/50
 • Connexió hidràulica: 1/2 “polzades
 • Connexió de condensats: Ø16mm