Notícies/Noticias

ecoGEO HP 12-40

Bomba de calor de la gama industrial Ecoforest:

 • Potència de calefacció: 10,7 – 44,6 kW
 • COP: 4,6
 • Rang de modulació del compresor: 25 – 100%
 • Temperatura d’impulsió a calefacció: 20 – 60ºC
 • Temperatura d’impulsió a refrigeració: -20 – 35ºC

Per a més informació pot consultar la fitxat tècnica.


ecoGEO HP 15-70

Bomba de calor de la gama industrial Ecoforest:

 • Potència de calefacció: 17,1 – 59,6 kW
 • COP: 4,5
 • Rang de modulació del compresor: 25 – 100%
 • Temperatura d’impulsió a calefacció: 20 – 60ºC
 • Temperatura d’impulsió a refrigeració: -20 – 35ºC

Per a més informació pot consultar la fitxat tècnica.


ecoGEO HP 25-100

Bomba de calor de la gama industrial Ecoforest:

 • Potència de calefacció: 21,1 – 86,7 kW
 • COP: 4,5
 • Rang de modulació del compresor: 25 – 100%
 • Temperatura d’impulsió a calefacció: 20 – 60ºC
 • Temperatura d’impulsió a refrigeració: -20 – 35ºC

Per a més informació pot consultar la fitxat tècnica.