Notícies/Noticias

ecoGEO Basic / Fotovoltaic

Sistema combinat de geotèrmia / fotovoltaic

Característiques generals bomba calor ecoGEO Basic

  • Potència de calefacció: 3 – 12kW / 6 – 25 kW
  • COP: 4,6 / 4,9
  • Rang de modulació del compresor: 25 – 100%
  • Temperatura d’impulsió: 20 – 60ºC

Geotèrmia / Aerotèrmia

Sistema combinat de geotèrmia / aerotèrmia
Amb aquest sistema es substitueixen o complementen els pous geotèrmics com a mètode de captació per una o més unitats aerotèrmiques. Així, aconseguim utilitzar l’energia de l’aire per a produir ACS, calefacció i refrigeració.
També és possible combinar aquest sistema híbrid amb una instal·lació fotovoltaica.

Equips que componen aquest sistema:

  • Bomba de calor aerotèrmica: AU12
  • Bomba de calor geotèrmica: La bomba aerotèrmica AU s’hibrida amb equips compatibles geotèrmics com ho són les bombes de calor ecoGEO BASIC i ecoGEO COMPACT. A més, també és possible amb les d’alta potència ecoGEO HP