Notícies/Noticias

Escalfament de piscines amb energia solar

Heliocol
La utilització d’energia solar en l’escalfament de piscines és una opció molt competitiva respecte a d’altres sistemes convencionals d’escalfament. La utilització de captadors de polipropilè per aplicacions a baixa temperatura és la opció més aconsellable i més econòmica del mercat actual.

La utilització els nostres captadors Heliocol li permetrà perllongar la temporada de bany utilitzant l’energía que ens aporta el sol.