Notícies/Noticias

Contactors Modulars

Model CM LSeries

Característiques

 • Corrent nominal de 20A a 63A
 • 2 i 4 pols
 • Tensió de bobina 24Vca / 230Vca
 • Tensió d’aïllament: 400Vca, 500Vca


Components Modulars

Interruptors automàtics magnetotèrmics, diferencials, seccionadors i accessoris.


Interruptors Industrials

Caixes moldejades (Sèrie Susol) i accessoris.
Bastidors (Sèrie Metasol)


Guardamotors

Guardamotors sèrie MMS i accessoris

 • Poder de tall estàndard i d’alt poder de tall.
 • Corrent ajustable.
 • Compensació de la temperatura d’ambient.
 • Màxim 25 maniobres a l’hora.
 • Grau de protecció IP20.
 • Resistència a l’impacte 25g.
 • Rangs de corrent fins a 32, 63, 100A.
 • Tensió assignada d’ocupació 230 ~ 690V, 50/60 Hz.
 • Corrents assignades d’ocupació de 0,16 ~ 100A.
 • Intensitats de regulació de 0,1 ~ 0,16-80 ~ 100A.
 • endurància mecànica de 50.000 a 100.000 maniobres.
 • endurància elèctrica de 25000-100.000 maniobres.

Minirelés i Relés Auxiliars

Sèries GMR…M, GMR i MR


Minicontactors i Minirelés Tèrmics

Minicontactors, minirelés tèrmics i accessoris.


Contactors AC/DC i Relés Tèrmics

Contactors AC/DC (Sèrie Meta-Mec – Models GMC/GMD; Sèrie MetaSol – Model MC) i relés tèrmics (Models GTK/GTH/MT) i accessoris.


Relés Electrònics

Característiques

Sèrie GMP: Relé de protecció general

 • Diverses opcions de connexió i muntatge
 • Mode de protecció inversa o per temps definit
 • Tipus manera fallada
 • Visualització LED de la causa de la fallada

Sèrie DMP: Relé de protecció digital

 • Visualització de amperímetre, taxa de càrrega i causes de fallada
 • Tipus de protecció: estàndard, fallada a terra i curtcircuit
 • Mode de protecció inversa o per temps definit
 • Consola de visualització desmuntable del cos principal (amb cable opcional)
 • Funcions opcionals addicionals (Tipus DMP-a)

Caixes per arrencadors directes

Sèrie MW

Característiques

 • Caixa metàl·lica o de plàstic ABS
 • Aplicable a contactors MC-9b fins a MC-100a
 • Models amb o sense pulsadors


Protecció diferencial industrial

Relés electrònics de protecció diferencial industrial Classe A i B, interruptors diferencials de reconnexió automàtica i transformadors toroïdals.


Temporitzadors

Interruptor horari, temporitzador digital, temporitzador electrònic, bloc temporitzador, etc.