Notícies/Noticias

VMC SAS

Arrencador analògic – Control d’una fase

 • Aplicable a xarxes monofàsiques
 • Canvi de velocitat en motors de doble polaritat
 • Doble tensió d’alimentació 230Vac i 400Vac
 • Fàcil de reposar l’equip existent
 • Muntat en caixa estàndard per a carril DIN 35
 • No necessita neutre
 • Tensions especials fins 640Vca (opcional)
 • Grau de protecció IP20 (SAS3 … SAS11)

VMC VERSISTART II

Arrencador analògic – Control de dos fases

 • Control de dos fases
 • Control per microprocessador
 • Optimització d’arrencament suau
 • Redueix el pic de corrent i el cop de parell en l’acceleració
 • Ajustament de paràmetres mitjançant potenciòmetres
 • No necessita control addicional de voltatge
 • No necessita neutre
 • Disseny compacte i de fàcil muntatge
 • Possibilitat de muntatge en connexió Delta (6fils)
 • Grau de protecció IP20

VMC VERSISTART i II

Arrencador analògic – Control de dos fases

 • Control mitjançant microprocessador
 • Redueix el pic de corrent i el cop de par en l’acceleració
 • Protecció del motor per sobrecàrrega
 • Connexió del PTC del motor
 • Rangs de tensió 200~440V (opcionalment 200~575V)
 • Grau de protecció IP20 fins 100A
 • Grau de protecció IP00 de 140A a 200A

VMC VERSISTART III

Arrencador analògic (Control de 3 fases)

 • Control mitjançant microprocessador
 • Fàcil muntatge a carril DIN
 • Ajustament de paràmetres mitjançant potenciòmetre
 • Redueix el pic de corrent i el cop de parell en l’acceleració
 • Protecció del motor per sobrecàrrega
 • Disseny compacte, 45mm fins 25A i 52,5mm fins 45A
 • Grau de protecció IP20

VMC VERSISTART i III

Arrencador Digital – Control de 3 fases

 • Arrancador digital trifàsic a 400V
 • Tensió de funcionament 200 ~ 525 Vac en la etapa de potència
 • Reducció de corrent i parell durant l’acceleració
 • Protecció de motor complerta i personalitzable
 • Frenat de CC sense contactor
 • Connexió delta (6-fils)
 • Pantalla LCD amb gràfics

Arrencador Power Electronics V2

Fa més de 25 anys la sèrie V2 forma part de la família de arrencadors electrònics de Power Electronics. Solució compacta i eficient, està dotat d’una tecnologia avançada en el control i protecció de motors. El envernissat de les targetes fa a l’arrencador V2 més resistent en entorns durs. A més ha estat dissenyat en les seves dues versions, IP00 i IP54 que incorpora un bypass integrat que redueix encara més el cablejat sent més senzilla la seva instal·lació.

Funcionalitats com subcarga i sobrecàrrega, les seves dues opcions d’atur, per inèrcia o per rampa de desacceleració o la seva grandària compacta i les múltiples proteccions que disposa, fan d’aquest arrencador una solució òptima en moltes aplicacions.

Bombes, ventiladors, cintes transportadores, compressors, agitadors, mescladors, molins, matxucadores, ascensors, grues, muntacàrregues, etc. són alguns dels exemples d’aplicació de la sèrie V2.

ROBUST, SENZILL I COMPATIBLE AMB MÚLTIPLES APLICACIONS.

 • Rang de tensió 230V-1000V i de potència 2kW-37kW
 • Múltiples proteccions de motor integrades
 • Operació fins 50°C i electrònica totalment envernissades
 • Màxim par d’arranc de motor
 • Configuració 3 fils o 6 fils (triàngles)
 • Bypass extern o intern

Arrencador Power Electronics V5 Estàndard

Preparat per a motors amb un rang de potències de 2kW a 1500kW, la sèrie V5 constitueix la 5a generació de arrencadors de POWER ELECTRONICS. Un arrencador electrònic amb els més avançats sistemes de control de tensió i intensitat durant l’arrencada i l’aturada del motor, assegurant les millors prestacions per a qualsevol aplicació industrial.

Els motors són la força motriu de la indústria i per a garantir-V5 integra de sèrie proteccions que li permetran realitzar un diagnòstic exhaustiu del seu motor i la seva aplicació. El arrencador fabricat sota els estàndards de qualitat més exigents, disposa d’una robustesa mecànica a més d’un maquinari i programari desenvolupat que li permet operar en continu en les aplicacions més exigents.

QUALITAT I FIABILITAT PER A LES APLICACIONS MÉS EXIGENTS.

 • Rang de tensió 230V-1000V i de potència 2.2kW-1500kW
 • Múltiples proteccions de motor integrades
 • Ampli rang de temperatura de 0° a +50°C (IP54)/40°(IP00)
 • Màxim par d’arranc de motor
 • Ajustament senzill de paràmetres mitjançant potenciòmetres

*Per a més informació, descarregui la fitxa tècnica o consulti’ns.


Arrencador Power Electronics V5 amb By-pass

Preparat per a motors amb un rang de potències de 2kW a 1500kW, la sèrie V5 constitueix la 5a generació de arrencadors de POWER ELECTRONICS. Un arrencador electrònic amb els més avançats sistemes de control de tensió i intensitat durant l’arrencada i l’aturada del motor, assegurant les millors prestacions per a qualsevol aplicació industrial.

Els motors són la força motriu de la indústria i per a garantir-V5 integra de sèrie proteccions que li permetran realitzar un diagnòstic exhaustiu del seu motor i la seva aplicació. El arrencador fabricat sota els estàndards de qualitat més exigents, disposa d’una robustesa mecànica a més d’un maquinari i programari desenvolupat que li permet operar en continu en les aplicacions més exigents.

QUALITAT I FIABILITAT PER A LES APLICACIONS MÉS EXIGENTS.

 • Rang de tensió 230V-1000V i de potència 2.2kW-1500kW
 • Múltiples proteccions de motor integrades
 • Ampli rang de temperatura de 0° a +50°C (IP54)/40°(IP00)
 • Màxim par d’arranc de motor
 • Ajustament senzill de paràmetres mitjançant potenciòmetres
 • By-pass integrat

*Per a més informació, descarregui la fitxa tècnica o consulti’ns.