Notícies/Noticias

Junta Yuntaflex

Junta de plàstic flexible, totalment acabada que no requereix de cap altra manipulació que la de la seva immediata col·locació entre brides d’unió de dos tubs durant el seu cargolat.

– Anticorrosives, impermeables, imputrescibles i inalterables a l’acció de la majoria dels àcids, olis i hidrocarburs.
– Resistència a la temperatura de fins a 60ºC i pressions de fins a 30 atmosferes.
– Sense residus per retalls ni costos de mà d’obra per manipulació.
– Es mantenen fixes amb tan sols dos dits durant el cargolat de les brides entre si.
– Duració limitada


Vàlvules F-4 i F-5 amb Brides, PN10 i PN16

Rang: DN50 fins DN400
Pressió nominal: PN10, 16


Vàlvula d’escomesa Roscada

DN20 a DN50


Accessoris de Brides

Els accessoris amb brida tenen àmplies aplicacions dins de les conduccions de fluids, en particular en estacions de tractament d’aigües, estacions de bombament, arquetes, etc …
És una unió utilitzada generalment en connexions amb vàlvules, bombes d’aigua, comptadors, etc … tant en el sector de conducció d’aigua com en la branca industrial (productes químics, petroli, energia …)

Àmplia gamma d’accessoris per completar qualsevol conducció, des DN40 fins DN600, en pressions de 10, 16 i 25 bars. Tots els accessoris són amb brida mòbil, el que facilita el muntatge.

Per a la unió dels accessoris s’utilitzen les juntes planes. Juntes auto-centrants amb un gruix mínim de 5 mm i fabricades en EPDM d’alta qualitat, complint amb les exigències de la norma EN681-1. Per realitzar el tancament es recomana utilitzar cargols i femelles de tipus hexagonal DIN933-934, qualitat 6.8 o 8.8 i amb un bany anticorrosiu. El premi d’aquests cargols s’ha de realitzar progressivament, enfrontant els cargols i amb l’ajuda d’una clau dinamomètric preferiblement.


Accesoris de junta mecànica

Aquesta junta realitza el tancament per compressió de la goma a través de la contrabrida contra l’endoll de l’accessori i l’espiga del tub.

Contrabrides i cargols són en fosa dúctil, el que evita la corrosió, en ser totes les peces del mateix material.

Els accessoris de junta mecànica s’usen en diferents tipus de conduccions, especialment per a la conducció de gas, aigua potable, regs i usos industrials.


Rodets telescòpics de desmuntatge

Pressió de treball PN-10, 16 y 25.
DN 50 a DN 2000.


Collarí de presa per canonades de PVC i PE

Sortida Rosca “GAS” de DN50 a DN315
Sortida Brida de DN110 a DN400


Collarí de presa amb bandes

  Materials:

 • Capçal de fosa dúctil GGG42
 • Bandes d’acer inox. amb camisa de E.P.D.M. de 75 shore.
 • Junta de E.P.D.M.
 • Pintura:

 • El nostre estàndard és el epoxi blau.
 • També disponible en bitumen negre

Boca de reg A.B.

DN40 i DN80


Boca de reg tipus “Bola”

 • DN80
 • Cos fabricat en Fosa DUCTIL.
 • Bola massissa de polipropilè.
 • Junta de goma de tancament en Neoprè.
 • Volandera metàl·lica per facilitar el seu desmuntatge.
 • Casquet de fixació, tot ell fabricat en bronze RG 25.

Brida i maniguet universal de gran tolerància

Els accessoris universals, “gran tolerància”, poden adaptar-se a qualsevol canonada rígida del mercat, ja sigui fosa dúctil, acer, PVC, fibrociments … aguantant pressions de fins a 25 bar.

Les brides universals vénen trepades a PN 10/16. Algunes brides vénen preparades per a la seva connexió a diferents diàmetres de brida, per exemple una mateixa peça pot col·locar-se en una brida DN 80 o DN 100.


Brida de doble cambra autoblocant

Brides de doble cambra per PVC/PE des de DN65 a DN300


Brida Unienchufe

La brida unienchufe permet la ràpida, segura i eficient connexió a qualsevol canonada d’aigua i gas. Pot adaptar-se a tubs de fosa dúctil i gris, acer, polietilè, P.V.C., fibrociment …, per a la seva connexió a qualsevol tipus de brides PN 10 o 16, o qualsevol tipus de mesura internacional.

La brida unienchufe ve preparada i dissenyada des de fàbrica per adaptar-se a qualsevol requisit en canonades d’aigua i gas internacionals.


Maniguet Unienchufe

Els maneguets unienchufe van ser desenvolupats després d’un extensiu estudi per a la seguretat, la ràpida i eficient connexió o reparació de canonades de gas i aigua per tot el món.
Permet que canonades de diferent composició (P.V.C., Fosa Dúctil, Fibrociment, Acer, etc.) sigui fàcilment unides.


Reixes

Material: Fundició Dúctil
Pintat: Bitumen negre


Registres

Material: Fundició Dúctil
Pintat: Bitumen negre


Tapes de Registre

Material: Fundició Dúctil
Pintat: Bitumen negre


Accessoris de Junta Elàstica

La junta elàstica té muntatge lliscant i aconsegueix la impermeabilitat per la pressió de l’aigua sobre el cèrcol de goma muntat entre el tub i l’accessori. La forma d’aquest cèrcol està especialment dissenyada per aconseguir un fàcil muntatge de l’accessori i una total estanqueïtat.

Els avantatges de la junta elàstica davant de la junta mecànica o de brida són: que no necessita brida, contra-brida, ni cargols, així com també es poden considerar les següents característiques addicionals:

 • Fàcil muntatge.
 • Acomodació als moviments del tub (expansió-compressió).

Maniguet reparació 3 peces

Diàmetre de 60 a 300


Maniguet 2 cossos de sortida roscada

Sortida Rosca “GAS” de DN80 a DN300
Sortida Brida de DN100 a DN300