Notícies/Noticias

Accessoris Soldar a Socket

 • Te reduïda
 • Colze
 • Reducció
 • Tap
 • Salvacanonades
 • Injert derivació
 • Portabrides
 • Brides PP amb ànima d’acer

Accessoris Mixtes Soldar-Roscar

Accessori en el qual la unió es realitza mitjançant la connexió d’elements roscats de llautó inserits en el cos plàstic de l’accessori combinat amb terminacions que permeten la seva unió per soldadura a socket.


Valvuleria Soldar a Socket

 • Vàlvula d’esfera
 • Vàlvula amb montura volant
 • Vàlvula amb montura amb capçal
 • Vàlvula amb montura comandament ocult

Accessori Electrosoldable

Accessori del qual la unió amb el tub es realitza per fos d’una resistència eléctrica inserida en el cuerpo de l’accessori.


Accessoris Soldar a Tope

Accessori fabricat mitjançant injecció o manipulat a partir de segments de tub per a unió per soldadura a topall.