Notícies/Noticias

Bombes circuladores de baix consum per edificació domèstica

 • Bombes circuladores electròniques de baix consum: ALPHA1, ALPHA2, ALPHA3

Bombes circuladores de baix consum per edificació comercial

 • Bombes circuladores electròniques de baix consum per calefacció i refrigeració: MAGNA1, MAGNA3

Bombes de recirculació d’aigua calenta sanitària

 • Bombes circuladores senzilles per recirculació d’aigua calenta: UPS N
 • Bombes circuladores senzilles per recirculació d’aigua calenta: COMFORT UP PM
 • Bombes circuladores electròniques per recirculació d’aigua calenta: ALPHA1 N, ALPHA2 N, ALPHA3 N
 • Bombes circuladores electròniques de baix consum per recirculació d’aigua calenta: MAGNA1 N, MAGNA3 N
 • Bombes senzilles en línia per recirculació d’aigua calenta: TP N, TP B
 • Bombes en línia per recirculació intel·ligents: TPE3 I / TPE2 I

Altres bombes per aplicacions de calefacció

 • Bombes electròniques per instal·lacions solars domèstiques: ALPHA SOLAR
 • Bomba d’evacuació de condensats: CONLIFT
 • Dispositiu de rentat a pressió: FREEFLOW