Notícies/Noticias

Estacions Elevadores

  • Trituradores sanitàries domèstiques:SOLOLIFT2
  • Estacions de bombeig:MULTILIFT, UNOLIFT/DUOLIFT, LIFTAWAY, Mini PUST i PUST

Bombes Residuals (1 – 11 kW / 9 – 30 kW)

  • SE1, SEV, SL1, SLV

Bombes Residuals (09 – 2,6 kW)

Bombes Residuals (09 – 2,6 kW)

  • DP, EF, SE, SL, SEG

Bombes de Buidatge

  • Bombes de buidatge amb accessoris / Multibox B-CC7
  • Bombes de buidatge UNILIFT / Unilift CC / KP / AP