Notícies/Noticias

Bombes Centrífugues Multicel·lulars

  • Bombes multicel·lulars horitzontals (versions AISI 304, AISI 316): CM-A, CM-I, CM-G
  • Bombes multicel·lulars horitzontals amb variador de freqüència (versions AISI 304, AISI 316): CME-A, CME-I, CME-G
  • Bombes multicel·lulars verticals: CMV
  • Bombes centrífugues multicel·lulars verticals (versions AISI 304, AISI 316): CR, CRI, CRN
  • Bombes centrífugues multicel·lulars verticals amb conversor de freqüència (versions AISI 304, AISI 316): CRE, CRIE, CRNE

Grup de Pressió amb 1 Bomba

Grup de pressió amb velocitat variable amb bombes CRE: HYDRO SOLO-E


Grup de Pressió amb Multiples Bombes

  • Grup de pressió amb 1-4 CR: HYDRO 1000
  • Grup de pressió amb 2-3 CR / CM: HYDRO MULTI-S CR / CM
  • Grup de pressió de velocitat variable amb 2-4 CME/CR: HYDRO MULTI-E CME / CRE
  • Grup de pressió de velocitat variable amb panell de control L: HYDRO MPC