Notícies/Noticias

Subministre d’aigua domèstica (UPA, CMBE, CMB, CMB+PT)

  • Bomba de pressurització: UPA
  • Grups de pressió compactes amb 1 bomba multicel·lular horitzontal amb variador de freqüència: CMBE
  • Grups de pressió domèstics amb 1 bomba multicel·lular CMB i amb PM: CMB, CMB+PT

Subministre d’aigua domèstica (JP, MQ, CM SP, CMB SP)

  • Bombes jet autocebants i grup automàtic de pressió amb PM: JP, JP+PM, JP booster
  • Grups compactes de pressió automàtics: MQ
  • Grups de pressió domèstics amb bomba CM autoaspirant i amb PM: CM SP, CMB SP

Sistemes de recuperació d’aigua de pluja i bombes submergibles

  • Unitat d’aigües pluvials: RMQ, Twin RMQ
  • Bombes Submergibles: SB, SBA