Notícies/Noticias

Canonada de PE corrugat doble capa per Canalització Elèctrica (ROTLLES)

  • Aplicació: Protecció de cables
  • Normes: UNE-EN 50086-2-4
  • Unió: Maniguet incorporat
  • Color: Vermell i altres
  • Subministre: En rotlles de 100 m DN 40 a 90 / En rotlles de 50 m DN 110 a 200


DN(mm) Di(mm)
40 31.0
50 40.0
63 51.0
75 61.6
90 74.4
110 92.5
125 105.5
160 136.6
200 169.7

Canonada de PE corrugat doble capa per Canalització Elèctrica (BARRES)

  • Aplicació: Protecció de cables
  • Normes: UNE-EN 50086-2-4
  • Unió: Maniguet incorporat
  • Color: Vermell i altres
  • Subministre: En barres de 6m


DN(mm) Di(mm) Nº Tubs per palet Metres totals per palet
63 51.0 245 1470
75 61.6 116 696
90 74.4 116 696
110 92.5 120 720
125 105.5 85 510
160 136.6 53 318
200 169.7 34 204
250 218.8 20 120
315 273.0 8 48