Notícies/Noticias

Canonada de PE corrugat doble capa per Drenatge (BARRES)

 • Aplicació: Drenatge enterrat en obres d’edificació i enginyeria civil
 • Normes: UNE 53994-C2 ED
 • Unió: Maniguet incorporat
 • Color: Negre
 • Subministre: En barres de longitud total de 6 m
 • Totes les barres estan parcialment perforades, amb 4 perforacions uniformement distribuïdes en un arc d’aproximadament 240º.


DN(mm) Di(mm) Nº Tubs per palet Metres totals per palet
110 92.5 120 720
160 136.6 53 318
200 169.7 34 204


DN(mm) nº valls per (m) lineal Longitud ranura(mm) Amplada ranura(mm) Nº de ranures Area drenatge(cm2/m)
110 barra 80 30 2 4 192
160 barra 64 30 2 4 154
200 barra 48 30 2 4 115Canonada de PE Corrugat doble capa per Drenatge (ROTLLES)

 • Aplicació: Drenatge enterrat en obres d’edificació i enginyeria civil
 • Normes: UNE 53994-C2 ED
 • Unió: Maniguet incorporat
 • Color: Negre
 • Subministre: En rotlles de 50 m els tubs DN110, en rotlles de 25 m els tubs de DN160
 • Tots els rotlles estan totalment perforats, amb 6 perforacions uniformement distribuïdes al llarg del perímetre del tub


DN(mm) Di(mm)
110 92.5
160 136.6


DN(mm) nº valls per (m) lineal Longitud ranura(mm) Amplada ranura(mm) Nº de ranures Area drenatge(cm2/m)
110 rotlle 80 30 2 6 288
160 rotlle 64 30 2 6 230