Notícies/Noticias

Canonada PE 100 Pressió “Grans Diàmetres”

 • Aplicació: Conducció d’aigua potable a pressió segons UNE-EN 12201 / Conducció d’aigua NO potable segons UNE-EN 13244
 • Unió: Per electrofusió o soldadura tope
 • Color: Negre Franges Blaves (UNE-EN 12201) / Negre Franges Marrons o Morades (UNE-EN 13244)
 • Subministre: En barres de 6 o 13 metres.
 • Per altres mides, longituds o tipus, consulti’ns.


DN(mm) SDR 26 – PN 6 bar SDR 17 – PN 10 bar
e(mm) e(mm)
710 27.2 42.1
800 30.6 47.4
900 34.4 53.3
1000 38.2 59.3
1200 45.9
1400 53.5
1600 61.2NOTA 1: per a la conducció d’aigua NO potable o per al sanejament a pressió, també es possible fabricar les canonades DE pe100, en color negre o en color negre amb franges marrons o morades d’acord amb la norma UNE-EN 13244, sota comanda i condicions a definir.
NOTA 2: per emissaris submarins i altres aplicacions, aquestes canonades es poden fabricar en PE80, sota comanda i condicions a definir.


Canonada de PE 100 pressió

 • Aplicació: Conducció d’aigua potable a pressió segons UNE-EN 12201 / Conducció d’aigua NO potable segons UNE-EN 13244
 • Unió: Per accessoris mecànics, electrofusió o soldadura tope
 • Color: Negre Franges Blaves (UNE-EN 12201) / Negre Franges Marrons o Morades (UNE-EN 13244)
 • Subministre: En rotlles de 100m fins DN 90mm (excepte 90/10) – En rotlles de 50m per 90/10 i 110/16 – En barres de 6 o 13 m la resta de diàmetres.


DN(mm) SDR 26 SDR 17 SDR 11
e(mm) Canonades per palet e(mm) Canonades per palet e(mm) Canonades per palet
63 3.8 203 5.8 203
75 4.5 125 6.8 125
90 3.5 104 5.4 104 8.2 81
110 4.2 76 6.6 76 10.0 57
125 4.8 56 7.4 56 11.4 40
140 5.4 46 8.3 46 12.7 30
160 6.2 33 9.5 33 14.6 20
180 6.9 28 10.7 28 16.4 22
200 7.7 20 11.9 20 18.2 15
225 8.6 18 13.4 18 20.5 14
250 9.6 12 14.8 12 22.7 12
280 10.7 11 16.6 11 25.4 4
315 12.1 8 18.7 8 28.6 3
355 13.6 3 21.1 3 32.2 3
400 15.3 3 23.7 3 36.3 3
450 17.2 2 26.7 2 40.9 2
500 19.1 2 29.7 2 45.4 2
560 21.4 2 33.2 2 50.8 2
630 24.1 2 37.4 2 57.2 2


Rotlles de 50m i 100m

DN(mm) SDR 26 SDR 17 SDR 11
e(mm) Metres Rotlle e(mm) Metres Rotlle e(mm) Metres Rotlle
20 2.0 100
25 2.3 100
32 2.0 100 3.0 100
40 2.4 100 3.7 100
50 3.0 100 4.6 100
63 3.8 100 5.8 100
75 4.5 100 6.8 100
90 5.4 50 8.2 50
110 6.6 50 10.0 50Canonada PE 40 pressió

 • Aplicació: Conducció d’aigua potable a pressió
 • Normes: UNE-EN 12201
 • Color: Negre franges blaves
 • Subministre: DN 20 a 50 en rotlles de 100m. DN 63 a 90 en rotlles de 50m
 • *Per altres dimensions o longituds, consulti’ns.


DN(mm) SDR 11 – PN 6 bar SDR 7,4 – PN 10 bar
e(mm) e(mm)
16   2.3
20 2.0 3.0
25 2.3 3.5
32 3.0 4.4
40 3.7 5.5
50 4.6 6.9
63 5.8 8.6
75 6.8 10.3
90 8.2 12.3Rotlles de 25m

DN(mm) SDR 11 – PN 6 bar SDR 7,4 – PN 10 bar
e(mm) e(mm)
20 2.0 3.0
25 2.3 3.5