Notícies/Noticias

Canonada PVC Pressió Sèrie Junta Elàstica

  • Aplicació: Conduccions d’aigua a pressió(W). Sanejament amb pressió UNE-EN ISO 1452(P).
  • Norma: UNE-EN ISO 1452
  • Unió: Per junta elàstica
  • Color: Gris
  • Subministre: En barres de longitud total 6m


DN (mm) PN 6 bar (DN50 PN8) PN 10 bar PN 16 bar PN 20 bar
e(mm) u/p e(mm) u/p e(mm) u/p e(mm) u/p
63 2.0 105 3.0 105 4.7 105
75 2.3 131 3.6 102 5.6 102
90 2.8 108 4.3 72 6.7 72
110 2.7 76 4.2 76 6.6 38 8.1 38
125 3.1 60 4.8 60 7.4 34 9.2 34
140 3.5 38 5.4 38 8.3 23 10.3 23
160 4.0 33 6.2 33 9.5 20 11.8 20
180 4.4 22 6.9 22 10.7 22 13.3 22
200 4.9 20 7.7 20 11.9 15 14.7 15
250 6.2 12 9.6 12 14.8 12 18.4 12
315 7.7 7 12.1 8 18.7 5 23.2 5
355 8.7 6
400 9.8 5 15.3 5 19.1 5
500 12.3 2 19.1 2 29.7 2
630 15.4 3 24.1 3
800 19.6 2

*u/p: nº de canonades per palet.
*per PN20 bar i altres dimensions o pressions, consulti’ns.


Canonada PVC Pressió Sèrie Encolar

  • Aplicació: Conduccions d’aigua a pressió.
  • Norma: UNE-EN ISO 1452
  • Unió: Per encolar
  • Color: Gris
  • Subministre: En barres de longitud total 6m


DN (mm) PN 6 bar (DN50 PN8) PN 10 bar PN 16 bar PN 20 bar
e(mm) u/p e(mm) u/p e(mm) u/p e(mm) u/p
20    
25 1.9 650
32 2.4 405
40 1.9 275 3.0 275
50 2.0 170 2.4 170 3.7 170
63 2.0 105 3.0 105 4.7 105
75 2.3 131 3.6 102 5.6 102
90 2.8 108 4.3 72 6.7 72
110 2.7 76 4.2 76 6.6 38 8.1 38
125 3.1 60 4.8 60 7.4 34 9.2 34
140 3.5 38 5.4 38 8.3 23 10.3 23
160 4.0 33 6.2 33 9.5 20 11.8 20
180 4.4 22 6.9 22 10.7 22
200 4.9 20 7.7 20 11.9 15
250 6.2 12 9.6 12 14.8 12
315 7.7 7 12.1 8 18.7 5

*u/p: nº de canonades per palet.
*per PN20 bar i altres dimensions o pressions, consulti’ns.