Notícies/Noticias

Canonada per Sanejament PVC-U color teula Sèrie Junta Elàstica

  • Aplicació: Sanejament sense pressió UNE-EN 1401. Sanejament sense pressió UNE-EN ISO 1452 (P).
  • Norma: UNE-EN ISO 13476
  • Unió: Per junta elàstica
  • Color: Teula
  • Subministre: En barres de longitud total 6m


DN (mm) SN 2 kN/m2 SN 4 kN/m2 Nº Canonades per palet
e(mm) e(mm)
110 3.2 76
125 3.2 60
160 3.2 4.0 33
200 3.9 4.9 20
250 4.9 6.2 12
315 6.2 7.7 7
400 7.9 9.8 5
500 9.8 12.3 2
630 12.3 15.4 3
800 15.7 19.6 2Canonada Estructurada Multicapa de PVC-U per Sanejament sense Pressió

  • Aplicació: Sanejament sense pressió.
  • Norma: UNE-EN ISO 13476
  • Unió: Per junta elàstica
  • Color: SN4 teula RAL 8023
  • Subministre: En barres de longitud total 6m


DN(mm) SN 4 kN/m2 – Color teula Nº Canonades per Palet
e(mm)
125 3.2 43
160 4.0 33
200 4.9 17
250 6.2 11
315 7.7 7
400 9.8 5
500 12.3 2

SN = Rigidesa Anular