Notícies/Noticias

Comptadors

Comptadors:

 • Classe B o R >80
 • Classe C o R >160
 • Comptadors de gran calibre
 • Comptadors electromagnètics
 • Ultrasons externs

Dataloggers i Sistema iFlow

Datalogger i sistema i FLOW (xarxa fixa).


Indicadors Electrònics, Comptadors Especials i Accessoris

 • Indicadors electrònics i comptadors especials
 • Accessoris: Filtres, Carrets, Cons i Connexions

Comptadors d’Aigua Calenta

Comptadors per aigua calenta, d’energia tèrmica i repartidors.


Submetering

Submetering

 • Comptadors d’aigua radio i M-BUS
 • Sistemes de lectura remota (per aproximació i cable)
 • Esquemes de xarxes WIRED
 • Comptadors d’Aigua per communicació Wireless M-Bus
 • Esquemes de xarxes Wireless M-Bus
 • Software de gestió i lectura de dispositius M-Bus
 • Subestacions d’energia tèrmica