Il·luminació i elèctrica
L’energia que fa bategar el món

L’electricitat és la font d’energia que fa bategar el món. Els espais urbans la necessiten com a motor per a poder funcionar.

De la mateixa manera, a les nostres llars exerceix un paper fonamental: il·luminació, electrodomèstics, ordinadors i altres elements bàsics per la nostre activitat diària, funcionen també amb electricitat. Les instal·lacions elèctriques són les que garanteixen que l’electricitat es distribueixi i arribi en les condicions òptimes als punts de consum. Això fa que sigui de vital importància vetllar i protegir aquestes instal·lacions de possibles contratemps.

La llum és i ha sigut sempre una necessitat fonamental en la història de la humanitat.  La nostra condició humana limita les nostres accions en absència de llum, i això ha propiciat una continua cerca i millora en la forma d’obtenir il·luminació.

Gràcies a l’electricitat i als avenços tecnològics en els elements per l’ obtenció de llum, aquesta ha evolucionat ràpidament en l’últim segle.

Avui en dia, la llum es produeix a temperatures, colors i intensitats molt diferents. Amb l’aparició dels llums LED, s’ha aconseguit donar un gran pas en la història de la il·luminació. Aquests llums són de baix consum, tenen major temps de vida, una mida reduïda, emeten poca calor, no contenen mercuri…

Llegeix més

Si a tot això li sumem la gran varietat de colors, formes i aplicacions que ofereixen, podem afirmar que els llums LED són el darrer gran pas que s’ha produït en el món de la il·luminació.

A Domini Ambiental disposem de productes amb la última tecnologia en il·luminació, aparellatge elèctric i automatització industrial.

Distribuïm llums LED amb aplicacions i característiques molt diferents, tant per espais interiors com exteriors.

Comptem amb una amplia bateria de productes d’aparellatge elèctric per a protegir les nostres instal·lacions de baixa tensió de possibles perills.

Tenim un ampli catàleg de productes d’automatització industrial per a controlar i supervisar la maquinària i els processos industrials.