Aparellatge elèctric
Protecció i control de les nostres instal·lacions elèctriques

L’aparellatge elèctric el formen el conjunt d’aparells que tenen la funció de protegir, aïllar i controlar les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió.

Aquest conjunt d’aparells està format per seccionadors, fusibles, seccionadors-portafusibles, relés tèrmics, disjuntors, interruptors diferencials, interruptors magnetotèrmics, contactors… Que garanteixen una major protecció de la nostre instal·lació elèctrica.

En el dia a dia, la nostre instal·lació elèctrica es pot veure afectada per una sobrecàrrega, un curtcircuit o un defecte d’aïllament, i en tots aquests casos la nostre instal·lació pot ser sèriament danyada.

En el món d’avui dia, les instal·lacions elèctriques són vitals en el funcionament de la nostre societat tant a nivell industrial com a nivell domèstic: màquines industrials de producció, ordinadors, il·luminaria industrial, electrodomèstics, il·luminaria domèstica… És per això que cal protegir-les de qualsevol amenaça.

Cal destacar que l’aparellatge elèctric afavoreix l’eficiència energètica de les nostres instal·lacions. A més a més, són elements segurs, fiables, que reuneixen tecnologia, economia i facilitat de muntatge.

Llegeix més

Tot això fa que l’aparellatge elèctric sigui un element indispensable en qualsevol instal·lació elèctrica tant industrial com domèstica.

A Domini Ambiental disposem de catàlegs amb gran quantitat de productes d’ aparellatge elèctric, per a garantir la protecció de les instal·lacions elèctriques dels nostres clients.

Distribuïm dispositius de protecció i distribució elèctrica, dispositius de control, automatismes i altres productes, complements i donem al client la millor solució un cop estudiat el seu cas particular.