Món de l'aigua
“L’aigua és la força motriu de la naturalesa” Leonardo Da Vinci

L’aigua és l’element principal per a la vida. Representa el 71% de la composició total de la Terra on segueix un cicle etern mitjançant salts, vapor d’aigua, núvols, pluges, rierols, rius, mars, oceans i glacials.

L’aigua és un recurs renovable però no una font inesgotable. La velocitat de consum per part de la societat és superior a les fases de renovació del propi cicle de l’aigua. Aquest consum és insostenible i fa necessari un canvi de mentalitat per considerar l’aigua com un bé molt apreciat i escàs, del qual n’hem de fer un bon ús i no un abús.

Per altra banda, l’aigua és present i necessària en la nostra vida quotidiana per a les nostres necessitats fisiològiques i per a desenvolupar els sistemes agrícoles que ens permeten alimentar-nos de forma més eficaç.

Per a un aprofitament òptim de l’aigua durant el seu cicle, es necessari realitzar les activitats de captació, emmagatzematge, transport, tractament i evacuació. I per al seu aprofitament a les llars cal canalitzar-la, bombejar-la, i equipar les llars amb els elements necessaris que permetin el seu aprofitament i la seva utilització.

Llegeix més

Com veiem, l’aprofitament d’un recurs tant imprescindible com l’aigua és complex i necessita d’una infraestructura robusta..

A Domini Ambiental estem especialitzats en l’extracció, tractament i distribució de l’aigua i disposem d’un ampli catàleg de productes per a instal·lacions domèstiques i industrials.

Comptem amb els mitjans necessaris i aportem el nostre coneixement i la nostre experiència professional per tal de garantir l’excel·lència en la prestació del servei.

Per a una empresa com Domini Ambiental centrada en el desenvolupament sostenible, compromesa amb el medi ambient i el respecte pel nostre entorn, és essencial una gestió eficient dels nostres recursos naturals, fonts d’energia renovable conjuntament amb el control de qualitat.