Accessoris
El complement perfecte per les teves necessitats

En el món de la indústria de l’aigua hi ha un gran ventall de productes que ens permeten fer qualsevol ús de l’aigua: bombes, canonades, manegues, vàlvules...

A vegades aquests productes no són suficients per a suplir a totes les necessitats d’un client i són necessaris accessoris que modifiquen lleugerament aquests elements principals utilitzats i que ajuden a que el client pugui trobar la solució al seu problema concret.

Els accessoris utilitzats estan fets de materials molt diferents. Hi ha accessoris de PVC, PE, PPR, llautó, metall, multicapa…

Els accessoris de PVC (colzes, ampliacions, empelts, maneguets, taps, tes, creus, casquets, reduccions còniques, brides, juntes, terminals, adaptadors, espigues, vàlvules de diferents tipus…) s’usen amb les canonades sanitàries i canonades de PVC d’alta pressió.

Els accessoris de PE d’ unió electrosoldable o testa (maneguets, colzes, tes, taps, reduccions, brides, ràcords) amb les canonades de pressió de PE. També, en aquest tipus de canonades s’apliquen accessoris de metall o llautó com (enllaços, colzes, maneguets, tes, taps, reduccions, rosques, corbes, creus, volanderes, ràcords, collarins).

Llegeix més

També tenim tot tipus de vàlvules hidrants o accessoris convencionals per les xarxes d’aigua i gas (vàlvules, collarins, etc. Accessoris en tot tipus de diàmetres i connexions).

Aquests només són alguns exemples de la gran varietat d’accessoris que hi ha disponibles en el nostre catàleg del món de l’aigua.

A Domini Ambiental comptem amb un gran catàleg de productes, el qual inclou accessoris de materials i aplicacions molt diferents. Comptem amb sis grans grups d’ accessoris: PVC, PE, PPR, llautó, accessoris multicapa i accessoris per a valvuleria de fosa.

Comptem amb gran quantitat d’ accessoris en estoc i som especialistes amb una gran experiència que t’ajudaran a trobar el millor accessori pel teu problema concret.