PVC sanejament

Canonades de conducció d’aigua PVC-U per sanejament. Canonades de sanejament sense pressió d’unió per junta elàstica de Color Teula, Sèrie SN-2 i SN-4. Norma UNE-EN 13476, UNE-EN 1401 i UNE-EN ISO 1452.

Productes