Alféa Excellia Duo

Equipada amb una bomba de circulació Classe A de sèrie, i amb uns índexs COP de fins a 4,3. Alfeo Excellia Duo permet impulsar l’aigua de calefacció fins a 60ºC, aconseguint una temperatura d’ACS de 55ºC. I tot termodinàmicament. Sense necessitat de sistemes de suport.

 • 60ºC impulsió de calefacció termodinàmica fins a -20ºC.
 • COP fins a 4,3.
 • Confort a ACS: producció integrada per interacumulador de 190 L.
 • Gestió de 2 zones de calefacció totalment independents.
 • Dipòsit d’ACS exclusiu per a funcionament amb bomba de calor.
 • Possibilitat de gestió de 1 circuit de calefacció elèctrica (kit en opció).
 • Refrigeració (opció).
 • Unitat exterior amb compressor DC Inverter, equipat amb tecnologia de reinjecció de líquid.
 • Mòdul interior, circuit primari amb intercanviador coaxial i interacumulador d’ACS.
 • Regulació integral per compensació exterior (sonda d’ambient opcional).
 • Vas d’expansió, vàlvula de seguretat, manòmetre, etc …
 • Sonda exterior de sèrie.
 • Suport elèctric a opció.
 • 5 models, de 11 a 16 kW.
 • Monofàsica / trifàsica.
 • Renovació o suport de caldera per a tot tipus d’emissor, fins a 60ºC de temperatura d’impulsió de calefacció termodinàmica.

Descarrega fitxa tècnica
Demana pressupost
Imprimeix

*Els preus reflectits en els documents adjunts són orientatius i en cap cas contractuals.