Alféa Excellia

No importa el fred que faci. Fins amb -20ºC de temperatura exterior, Alfeo Excellia manté una temperatura d’impulsió de calefacció a 60ºC. A més, la seva nova interfície electrònica permet controlar el sistema amb absoluta precisió.

 • 60ºC impulsió d’aigua termodinàmics, fins a -20ºC de temperatura exterior.
 • Potència nominal estable amb baixes temperatures exteriors.
 • Control Inverter per corba de calefacció.
 • Sense necessitat de filtre d’aigua ni sensor de cabal.
 • COP fins a 4,3.
 • Circuit frigorífic tecnologia de reinjecció de líquid en fase de compressió (R410A).
 • Compressor Twin Rotary.
 • Doble ventilador.
 • Regulació Full Inverter.
 • Bescanviador coaxial immers en dipòsit primari.
 • Sonda exterior.
 • Quadre elèctric i borns de connexió.
 • Regulació climàtica, corba de calefacció.
 • Bomba circuladora Classe A.
 • Vas d’expansió, vàlvula de seguretat.
 • Suport elèctric (opció).
 • 5 models de 11 a 16 kW.
 • Monofàsica / trifàsica.
 • Ideal renovació de caldera.
 • Sense necessitat de filtre d’aigua ni sensor de cabal.
 • Dimensionament aconsellat 60ºC de temperatura d’impulsió màx.
 • Gamma només calefacció i fred a opció.

Descarrega fitxa tècnica
Demana pressupost
Imprimeix

*Els preus reflectits en els documents adjunts són orientatius i en cap cas contractuals.