Brida i maniguet universal de gran tolerància

Els accessoris universals, “gran tolerància”, poden adaptar-se a qualsevol canonada rígida del mercat, ja sigui fosa dúctil, acer, PVC, fibrociments … aguantant pressions de fins a 25 bar.

Les brides universals vénen trepades a PN 10/16. Algunes brides vénen preparades per a la seva connexió a diferents diàmetres de brida, per exemple una mateixa peça pot col·locar-se en una brida DN 80 o DN 100.

Descarrega fitxa tècnica
Demana pressupost
Imprimeix

*Els preus reflectits en els documents adjunts són orientatius i en cap cas contractuals.