Comptadors

Comptadors:

  • Classe B o R >80
  • Classe C o R >160
  • Comptadors de gran calibre
  • Comptadors electromagnètics
  • Ultrasons externs

Demana pressupost
Imprimeix

*Els preus reflectits en els documents adjunts són orientatius i en cap cas contractuals.