Descalcificador FLAMINGO

Descalcificador Compacte FLAMINGO

 • Programador proporcional/estadístic
 • Resina: 11,16, 25 i 38 litres
 • 9 Cicles programables
 • Alarma de manteniment amb inserció
 • Diagnòstic
 • Informació d’històrics
 • Memòria de programa no volàticl
 • 48 hores de memòria de rellotge per falta de corrent
 • Regeneració contra-corrent
 • Omplerta de dipòsit de sal amb aigua descalcificada
 • Mesclador de duresa
 • Connexió 1″

Descarrega catàleg
Demana pressupost
Imprimeix

*Els preus reflectits en els documents adjunts són orientatius i en cap cas contractuals.