Relés Electrònics

Característiques

Sèrie GMP: Relé de protecció general

  • Diverses opcions de connexió i muntatge
  • Mode de protecció inversa o per temps definit
  • Tipus manera fallada
  • Visualització LED de la causa de la fallada

Sèrie DMP: Relé de protecció digital

  • Visualització de amperímetre, taxa de càrrega i causes de fallada
  • Tipus de protecció: estàndard, fallada a terra i curtcircuit
  • Mode de protecció inversa o per temps definit
  • Consola de visualització desmuntable del cos principal (amb cable opcional)
  • Funcions opcionals addicionals (Tipus DMP-a)

Demana pressupost
Imprimeix

*Els preus reflectits en els documents adjunts són orientatius i en cap cas contractuals.