Sonda D18

Sonda emissora estanca de petit tamany per a la localització i traçat de canalitzacions enterrades i xarxes de sanejament.

  • Dimensions: 18 mm x 80 mm
  • Freqüència: 33 KHz
  • Profunditat máxima: 4,5 metres
  • Alimentació: 2 piles alcalinas tipus “botó”

2 anys de garantia

Demana pressupost
Imprimeix

*Els preus reflectits en els documents adjunts són orientatius i en cap cas contractuals.