Canonada PE 100 Pressió “Grans Diàmetres”

  • Aplicació: Conducció d’aigua potable a pressió segons UNE-EN 12201 / Conducció d’aigua NO potable segons UNE-EN 13244
  • Unió: Per electrofusió o soldadura tope
  • Color: Negre Franges Blaves (UNE-EN 12201) / Negre Franges Marrons o Morades (UNE-EN 13244)
  • Subministre: En barres de 6 o 13 metres.
  • Per altres mides, longituds o tipus, consulti’ns.


DN(mm) SDR 26 – PN 6 bar SDR 17 – PN 10 bar
e(mm) e(mm)
710 27.2 42.1
800 30.6 47.4
900 34.4 53.3
1000 38.2 59.3
1200 45.9
1400 53.5
1600 61.2NOTA 1: per a la conducció d’aigua NO potable o per al sanejament a pressió, també es possible fabricar les canonades DE pe100, en color negre o en color negre amb franges marrons o morades d’acord amb la norma UNE-EN 13244, sota comanda i condicions a definir.
NOTA 2: per emissaris submarins i altres aplicacions, aquestes canonades es poden fabricar en PE80, sota comanda i condicions a definir.

Demana pressupost
Imprimeix

*Els preus reflectits en els documents adjunts són orientatius i en cap cas contractuals.