Notícies/Noticias

SEMPRE AMB LES ENERGIES RENOVABLES

Ja fa 8 anys que treballem per impulsar les energies renovables oferint un ampli ventall de solucions energètiques.

Des del 2002 hem anat creixent i hem arribat a ser pioners en desenvolupar un seguidor solar tèrmic. De cara al futur apostarem perquè tothom pugui participar de les fonts renovables i ser, alhora, productor i consumidor d’energia, aprofitant els excedents que poden generar els panells solars d’un habitatge, per exemple.

 

Enllaç: Regió7


Tags: , , , , , , ,

DOMINI AMBIENTAL: PIONERS EN SEGUIDORS SOLARS

Aquest any hem aconseguit ser pioners en els seguidors solars per a plaques tèrmiques, usades per escalfar l’aigua aprofitant la llum del Sol que fins ara només s’aplicaven en panells fotovoltaics. Això permet aprofitar des del primer raig de Sol fins l’últim del dia, de manera que es necessiten acumuladors de menys capacitat.

Gràcies a aquesta nova tecnologia podem estalviar costos de 14.000 litres de gasoil per exemple o 11.500 metres cúbics en el cas del gas natural.

A més, incorporem la tecnologia de tub de buit que millora l’eficiència al evitar pèrdues de calor. Per altra banda, incorpora il·luminació led al seu voltant que permet que durant la nit pugui actual com a fanal.

En quant a les aplicacions, a part de l’ús residencial, també és ideal per a indústries que consumeixen grans quantitats d’aigua calenta, així com instal·lacions esportives o centres sanitaris.

 

Enllaços: Regió7
La Revista
Sostenible


Tags: , , , , , , ,