Automatització industrial
Per una producció més ràpida i barata

Es coneix com a automatització industrial l’ús dels elements utilitzats pel control i monitoratge de maquinària i processos industrials que generalment substitueixen operadors humans.

L’objectiu de l’automatització és buscar la màxima generació de productes en el menor temps possible, per a reduir costos i garantir una uniformitat en la qualitat. Alguns dels elements classificats en aquest grup són: variadors de freqüència, filtres, arrencadors estàtics i frens.

L’automatització industrial és present en els principals sectors de l’economia: fabricació d’aliments, productes farmacèutics, productes químics, indústria gràfica, indústria petrolera, indústria automotriu, indústria dels plàstics, telecomunicacions…. No s’aplica únicament a màquines de fabricació de productes, també s’aplica a la gestió de processos, de serveis…

Automatitzar aquestes màquines i processos industrials és bàsic pel tipus de producció en cadena que s’utilitza en el sector industrial avui en dia. Es necessiten produir grans quantitats de productes i de la manera més ràpida possible, ja que hi ha una gran demanda de productes per part del global de la població.

Llegeix més

Tenint en compte tot això, els elements d’automatització industrial són claus en el món industrial actual.

A Domini Ambiental disposem d’un gran catàleg de productes relacionats amb el món de l’automatització industrial: variadors de freqüència, filtres, arrencadors estàtics i frens i en fem la seva distribució.

Si vols automatitzar la teva maquinària o el teu procés industrial, a Domini Ambiental trobaràs el que busques.